Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówień i sprzedaży towaru za pośrednictwem serwisu internetowego zlokalizowanego na adresie internetowym: www.querrcus.pl zwanego dalej sklepem internetowym, będącego własnością firmy:

Querrcus Sp. z o.o.

ul. Krosińska 14

62-050 Mosina, POLSKA

 

Prawa autorskie:

Kopiowanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów ze strony www.querrcus.pl bez zgody firmy Querrcus Sp. z o.o. jest zabronione i będzie pociągane do odpowiedzialności prawnej.

 

1. Postanowienia ogólne:

a). Niniejszy regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez właściciela witryny querrcus.pl, firmę Querrcus Sp. z o.o. zwana dalej Sprzedającym.

b). Osoba składająca zamówienie zwana jest dalej Kupującym.

c). Właścicielem domeny oraz witryny internetowej www.querrcus.pl jest firma Querrcus Sp. z o.o.

d). Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

e). Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez Kupującego na stronach WWW Sprzedającego. W razie wątpliwości co do danych i rzetelności Kupującego, Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia.

f). Przedstawiane w sklepie towary nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, poczytuje się nie za ofertę, lecz za zaproszenie do rozpoczęcia rokowań.

g). Ceny podane przy produktach są cenami brutto (zawierają podatek VAT).  Querrcus Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian cen bądź niezrealizowania zamówienia, jeżeli cena stanowi wynik pomyłki.

h). Obecność towaru nie przesądza o jego dostępności.

i). Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane w opisach towarów nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt ze Sprzedającym.

j). Firma Querrcus Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego regulaminu.

k). Każdy klient przed wysłaniem zamówienia proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany z postawieniami regulaminu w chwili dokonywania zamówienia.

l). Złożenie zamówienia w witrynie www.querrcus.pl nie jest równoważne z jego przyjęciem przez sklep. Potwierdzenie wysłane na email Klienta automatycznie przez skrypt sklepu jest potwierdzeniem zarejestrowania w systemie oferty zakupu od Klienta.

 

2. Rejestracja:

a). W celu dokonania zakupów w sklepie internetowym należy www.querrcus.pl podać niezbędne do wysyłki dane adresowe, a w przypadku firm także numer NIP. Konieczne jest zarejestrowanie się na stronie.

b). Każda zarejestrowana osoba otrzymuje dostęp do indywidualnego konta ("Moje konto") i dzięki temu może m.in. śledzić stan realizacji zamówienia, uaktualniać swoje dane osobowe oraz zgłaszać zakupione towary do serwisu.

c). Warunkiem dokonania zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz prawem polskim.

d). Po dokonaniu rejestracji lub zalogowaniu się na posiadane konto można rozpocząć zakupy. W tym celu należy wybrane przez siebie produkty wkładać do koszyka, a następnie skorzystać z przycisku "Zamówienie", który poprowadzi Państwa przez kolejne kroki dokonywania zamówienia.

e). Witryna internetowa korzysta www.querrcus.pl a z plików Cookies do przechowywania niektórych danych, aby ułatwić robienie zakupów stałym klientom naszego sklepu.

 

3. Zamówienia:

a). Realizujemy sprzedaż wysyłkową płatną przy odbiorze lub po uprzedniej wpłacie pieniędzy za towar oraz koszty wysyłki na konto firmowe.

b). Zamówienia przyjmujemy poprzez złożenie zamówienia na stronie internetowej. Zamówienie jest automatycznie dopisywane do naszego systemu obsługi zamówień. Klient jest powiadamiany na email za pomocą automatycznie wygenerowanej wiadomości o zarejestrowaniu zamówienia w systemie.

c). Na zamówiony towar wystawiamy Faktury VAT, które dostarczone zostają do Klienta drogą elektroniczną.

 

4. Wysyłka:

a). Zamówiony towar przesyłany jest do Państwa za pośrednictwem firmy kurierskiej.

b). Przesyłki wysyłane są w ciągu pięciu do siedmiu dni roboczych o ile zamówienie zostało złożone i potwierdzone.

c). Zawartość przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera. W przypadku podejrzenia, że towar został uszkodzony podczas transportu, należy spisać protokół szkodowy. W razie nie spisania protokołu, Klient nie może dochodzić swoich praw u Kuriera w związku z uszkodzeniem towaru.

d). Koszty transportu zależą od obowiązujących w chwili wysyłki cen firmy kurierskiej.

e). Koszt wysyłki podawany przy składaniu zamówienia zawiera wliczone opłaty za pakowanie i dostarczenie towaru do Klienta.

f). Koszty transportu są pokrywane przez Klienta.

g). Podczas składania zamówienia, koszt wysyłki jest liczony automatycznie.

h). Na godzinę przyjazdu kuriera do Klienta nie mamy wpływu.

 

5. Formy płatności:

a). Akceptujemy następujące formy płatności za zamówiony towar:

- Przy odbiorze - zamówienie zostanie bezzwłocznie zrealizowane, a kwotę do zapłaty należy uiścić kurierowi przy odbiorze przesyłki.

- Przedpłata na konto - zamówienie zostanie zrealizowane dopiero wówczas, gdy pieniądze pojawią się na koncie bankowym firmy. Dane konta firmy znajdują się na stronie internetowej w dziale "Kontakt ".

 

6. Odstąpienie od umowy sprzedaży:

a). Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku O Ochronie Niektórych Praw Konsumentów Oraz O Odpowiedzialności Za Szkodę Wyrządzoną Przez Produkt Niebezpieczny, Klient będący osobą fizyczną, nie nabywającą towaru w celach związanych z działalnością gospodarczą, ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 10 dni od dnia wydania towaru.

b). Chwilą wydania towaru jest jego przekazanie firmie kurierskiej.

c). Konsument obowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie na piśmie (z własnoręcznym podpisem) w wyżej określonym terminie.

d). W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą i strony obowiązane są zwrócić to, co sobie świadczyły w stanie niezmienionym, co oznacza, że w sytuacji, gdy Klient zmienił stan towaru, a więc towar nosi ślady używania, niemożliwe jest odstąpienie od umowy.

e). Sprzedawca nie zwraca kosztów transportu, z uwagi na to, że zgodnie z ustawą nie podlega odstąpieniu umowa w zakresie usług rozpoczętych przed upływem terminu 10 - dniowego, którą to przesłankę niewątpliwie spełnia usługa dostarczenia towaru do Klienta.

f). W przypadku odstąpienia od umowy koszt przesyłki towaru do firmy pokrywa Klient. Klient zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć przesyłany towar, aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu. Do przesyłki należy dołączyć podpisany dokument zakupu oraz podać dokładne dane Klienta wraz z numerem konta, na który mają być zwrócone pieniądze. Pieniądze zostaną zwrócone na konto w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwrotu.

g). Uwaga: Sprzedający nie odbiera paczek nadanych za pobraniem pocztowym.

 

7. Gwarancja:

a). Każdy produkt zakupiony w naszym sklepie, z pewnymi wyjątkami, posiada gwarancję. Ze względu na naturalne zużycie materiałów eksploatacyjnych, produkty nie objęte gwarancją to m.in.: kable, niektóre elementy mechaniczne (gumki, podkładki itp.), tonery, tusze, pasty itp.

b). Podstawą gwarancji jest dokument zakupu (faktura VAT). W razie zaginięcia karty gwarancyjnej czy dokumentu zakupu firma nie wydaje duplikatów. Zagubienie dokumentu sprzedaży uniemożliwia dochodzenie roszczeń Klienta w ramach gwarancji.

c). Dla większości towarów gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy, licząc od daty zakupu. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa instalacja lub obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem. Gwarancja nie ma też zastosowania w przypadku dokonania przez Klienta nieautoryzowanych napraw.

d). Część produktów posiada gwarancję producenta, co oznacza, że może być ona zrealizowana jedynie w serwisach przez niego wskazanych, bez pośrednictwa naszej firmy.

e). Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady produktu, zostaną one usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od dnia uznania przez Querrcus Sp. z o.o. zasadności gwarancji. Jeżeli jednak naprawa będzie wymagała sprowadzenia części zamiennych, bądź wysłania wadliwego podzespołu do specjalistycznych serwisów, termin ten może zostać wydłużony.

f). Niedochowanie warunków gwarancji, w szczególności: zerwanie plomby gwarancyjnej, zerwanie lub uszkodzenie naklejek z kodem paskowym, transportowanie towaru do serwisu w sposób umożliwiający jego uszkodzenie, powoduje unieważnienie gwarancji.

g). Dostarczany do serwisu sprzęt musi być kompletny, czyli musi zawierać: oryginalne opakowanie, dokumentację, oprogramowanie, kable i inne elementy dostarczone pierwotnie przez firmę wraz z zakupionym towarem.

h). Jeżeli wymóg przewidziany w powyższym punkcie nie zostanie dochowany, wówczas nie będzie możliwa wymiana takiego sprzętu na inny o podobnych parametrach, ani korekta dokumentu zakupu i zwrot pieniędzy. W takiej sytuacji możliwa jest jedynie naprawa.

i). Do sprzętu musi być dostarczony opis rodzaju uszkodzeń i okoliczności w jakich się one ujawniają. Dokładność dołączonego przez Państwa opisu pozwoli nam na szybsze załatwienie reklamacji. Jeśli reklamacja okaże się nieuzasadniona (np.: sprzęt jest sprawny) pobrana zostanie opłata za diagnostykę i ekspertyzę, w wysokości zależnej od kosztów poniesionych przez firmę w celu przeprowadzenia diagnostyki. Ponadto Klient zostanie obciążony kosztem transportu towaru do serwisu oraz z powrotem do Klienta, chyba że Klient dostarczył towar do serwisu na swój koszt, wówczas obciążony zostanie kosztami wysyłki do Klienta.

j). Koszt transportu towaru do serwisu pokrywa Querrcus Sp. z o.o., chyba że reklamacja okaże się nieuzasadniona. Towar należy przesłać po nadaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego, za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Querrcus Sp. z o.o. na adres podany przez Querrcus Sp. z o.o.. Serwis nie odbiera paczek nadanych za pobraniem! Dlatego Klient opłaca nadanie paczki do Querrcus Sp. z o.o., a Querrcus Sp. z o.o. zwraca koszt tej przesyłki, pod warunkiem, że procedura gwarancyjna będzie uzasadniona.

k). W przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą, koszt dostarczenia towaru do serwisu ponosi Klient. Querrcus Sp. z o.o. na swój koszt odsyła naprawiony lub wymieniony towar do Klienta. W sytuacji, gdy niemożliwa okaże się naprawa sprzętu, ani jego wymiana na nowy, Klientowi zostanie zwrócona cena towaru. W tym celu nastąpi korekta dokumentu sprzedaży. Jeśli korygowana będzie faktura, konieczne będzie odesłanie podpisanej przez Klienta korekty. Należna Klientowi kwota zostanie przesłana w ciągu 14 dni po otrzymaniu przez Querrcus Sp. z o.o. podpisanego dokumentu korekty. Kwota ta zostanie zwrócona na podane przez Klienta konto bankowe.

 

8. Zgłaszanie reklamacji:

a). W przypadku towarów niekompletnych (zgodnie z pkt.2), niezgodnych z zamówieniem bądź uszkodzonych, reklamację należy zgłosić poprzez e-mail, telefonicznie, listownie bądź faksem pod adres z działu "Kontakt".

b). Za towar niekompletny nie uznaje się przesyłek, w których ze względu na brak wszystkich zamówionych towarów na magazynie, została wysłana ilość mniejsza niż zamówiona. Towar niekompletny to towar, w którym brakuje części, elementów, instrukcji itp. w którymś z wysłanych towarów.

c). W zgłoszeniu należy podać numer dokumentu zakupu, numer gwarancji, nazwę uszkodzonego towaru oraz opis usterki.

d). W przypadków przesyłek niezgodnych z zamówieniem bądź rezygnacji (w ciągu 10 dni od daty zakupu) z zamówienia, należy odesłać towar kompletny, w nienaruszonym stanie i w firmowym opakowaniu, wraz z dowodem zakupu towaru.

e). Numer seryjny odsyłanego urządzenia będzie sprawdzony pod kątem zgodności z numerem seryjnym towaru zakupionego.

f). Przesyłkę należy zaadresować zgodnie z danymi adresowymi zawartymi w odsyłaczu "Kontakt" bądź na adres podany podczas zgłoszenia przez pracownika firmy Querrcus Sp. z o.o.

g). Querrcus Sp. z o.o. pokrywa koszt dostarczenia uszkodzonej części do serwisu w przypadku osób fizycznych. Jeżeli reklamację składa podmiot prowadzący działalność gospodarczą, dostarcza przesyłkę na swój koszt. Firma Querrcus Sp. z o.o. odsyła naprawiony lub wymieniony towar na swój koszt.

h). Serwis nie odbiera paczek nadanych za pobraniem!

i). Towar należy przesłać za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Querrcus Sp. z o.o. (na koszt odbiorcy), bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej (koszt wysyłki pokrywa nadawca) na adres podany przez Querrcus Sp. z o.o.

j). W przypadku wysyłki Pocztą Polską, Klient opłaca nadanie paczki do Querrcus Sp. z o.o.

Querrcus Sp. z o.o. zwraca koszt tej przesyłki, pod warunkiem, że procedura gwarancyjna będzie uzasadniona. Do przesyłki należy wtedy dołączyć numer konta na które zostanie zwrócony koszt wysyłki.

k). Niedopełnienie powyższych wymogów stanowić będzie przyczynę odmowy przyjęcia przesyłki przez Querrcus Sp. z o.o.

 

9. Poufność i Bezpieczeństwo Transakcji:

a). Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) firma Querrcus Sp. z o.o. i witryna internetowa querrcus.pl chroni dane osobowe Użytkowników. Dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu. Każdy użytkownik który robi zakupy na witrynie querrcus.pl posiada możliwość założenia własnego konta. Posiadanie własnego konta w sklepie serwisu umożliwia przy kolejnych zakupach pominięcie "kroku" związanego z wpisywaniem danych osobowych lub firmy zamawiającego. Istnieje możliwość skasowania konta na życzenie użytkownika, a także zmiana danych. Aby złożyć zamówienie i/lub skorzystać z niektórych dodatkowych funkcjonalności witryny, niezbędne jest podanie imienia oraz nazwiska, a także adresu wysyłkowego, adresu email oraz numeru telefonu.

b). W celu realizacji zamówienia, Państwa dane są udostępniane wybranej firmie kurierskiej lub/i firmom obsługującym płatności i wysyłkę. Dane osobowe, podawane nam przez Klienta (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktujemy jako informacje w najwyższym stopniu poufne.

c). Zarówno Querrcus Sp. z o.o. oraz querrcus.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników osobom, instytucjom, firmom ani organizacjom trzecim chyba, że wymaga tego realizacja zamówienia bądź reklamacja zgłoszona przez Klienta. Dane osobowe służą tylko i wyłącznie do realizacji zamówienia oraz komunikacji pomiędzy firmą a Klientem.

d). Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem gdy zbieramy Twoje dane osobowe może być zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

e). Nigdy nie zwracamy się do Użytkowników o udostępnienie nam loginu lub hasła. W sieci jest wiele osób które mogą chcieć uzyskać od Klienta informacje na Twój temat i użyć ich przeciwko Tobie lub innym osobom.

f). Każdy użytkownik ma prawo do wglądu i poprawienia po zalogowaniu oraz usunięcia swoich danych osobowych zgromadzonych przez Querrcus Sp. z o.o. oraz querrcus.pl (np. poprzez kontakt z nami za pomocą e-maila, listownie lub telefonicznie).

g). Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

h). Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka (Cookies), które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

i). Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, itp.

j). Państwa dane są zbierane w celu umożliwienia nam realizacji zamówienia oraz kontaktu w sprawie złożonego zamówienia, bądź też (jeśli Państwo wyrażą zgodę) także do informowania o nowych produktach, promocjach, itp.

k). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

l). Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, w przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu.

m). Klient ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych poprzez poinformowanie nas o tym fakcie przez email, listownie lub telefonicznie.

n). Dane zebrane od Klienta nie są uzupełniane danymi z innych źródeł.

o). Klient składający zamówienie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Ceneo SA z siedzibą we Wrocławiu oraz na przetwarzanie przez Sklep querrcus.pl oraz Ceneo SA, swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie orezo.pl, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997.

p). Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

q). W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt z nami za pomocą jednego ze sposobów opisanych na stronie "Kontakt".

 

Copyright © querrcus.pl